Aké údaje budete uvádzať v prehľade o príjmoch a výdavkoch pre OSSZ za rok 2021

Budete tento rok podávať prvýkrát prehľady? Alebo to nie je prvýkrát, ale neviete si tak úplne rady? Poďme sa spoločne pozrieť, ako na to.

Povinnosť podať prehľad o príjmoch a výdavkoch OSSZ má takmer každá SZČO. Termín je mesiac po podaní daňového priznania finančnému úradu, čo sa líši na základe toho, akým spôsobom ste dane odovzdali.

Do kedy podať prehľad OSSZ?
Pokyny na podanie prehľadu o príjmoch a výdavkoch pre OSSZ
Do kedy podať prehľad OSSZ?
Platí, že

ak ste podali daňové priznanie v listinnej podobe, či už osobne alebo bolo zaslané poštou, prehľad musí byť odovzdaný najneskôr do pondelka 2. mája 2022.
pokiaľ bolo daňové priznanie doručené elektronicky, prehľad je nutné podať do štvrtka 2. júna 2022.
Pokiaľ vám daňové priznanie spracovával daňový poradca, termín odovzdania sa predlžuje do pondelka 1. augusta 2022.
Ak by potom išlo o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie, musela prehľad podať už do piatku 8. apríla 2022.

Čítajte tiež: Prehľad o príjmoch a výdavkoch sa pre zdravotnú poisťovňu v roku 2022 mení

Platíte si dobrovoľne nemocenské poistenie?

Hneď na začiatok formulára bude treba uviesť identifikačné údaje, čiže vaše meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, titul, adresu, telefón a email alebo dátovú schránku.
Oddiel B
Tu vyplníte jednoduché info o samostatnej zárobkovej činnosti. Budete musieť označiť, či ste podnikali prostredníctvom činnosti hlavnej alebo vedľajšej a koľko mesiacov za obdobie 2021, popr. za ktoré mesiace ste poberali nemocenské alebo dlhodobé ošetrovne.

Čítajte tiež: Kedy bude vaša zárobková činnosť vedľajšia?

Oddiel C
V tejto časti bude nutné doplniť, z akého dôvodu podnikáte prostredníctvom vedľajšej činnosti. V praxi je to tak najčastejšie z dôvodu zamestnania SZČO, štúdia, nároku na výplatu invalidného dôchodku, priznania starobného dôchodku alebo nároku na materskú alebo rodičovský príspevok.

Všetko navyše budete musieť doložiť, pokiaľ ste tak neurobili už skôr, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol prehľad podaný.

Oddiel D
Zdalo sa vám to veľmi jednoduché? Tu všetka sranda končí, lebo sa budú počítať daňové základy, poistné na dôchodkové poistenie, úhrn zaplatených záloh a prípadný preplatok alebo nedoplatok na poistnom. Neobídete sa teda bez kalkulačky. Prácu vám však môže veľmi výrazne uľahčiť náš interaktívny formulár, popr. si tiež môžete počkať na náš ďalší článok, v ktorom bude táto problematika rozobraná viac.
Oddiel E
SZČO, ktorá podniká prostredníctvom vedľajšej činnosti, nemusí do limitu 85 058 Kč za rok 2021 odvádzať dôchodkové poistenie. V tomto oddiele sa však môžete k účasti prihlásiť.

Čítajte tiež: Nová online služba ČSSZ: Prehľad o zálohách na dôchodkovom poistení

Oddiel F
Slúži na vypočítanie mesačného vymeriavacieho základu, zálohy na dôchodkové (sociálne) poistenie a na nemocenské poistenie, ak ste sa k nemu v roku 2021 dobrovoľne prihlásili. Nutné je tiež doplniť, či budete v roku 2022 podnikať na činnosti hlavné alebo vedľajšie.
Oddiel G
Ak vám v prehľade o príjmoch a výdavkoch vyjde preplatok na poistnom, práve v tejto časti rozhodnete, na čo ho použiť. Je možné ním vopred uhradiť poistné alebo požiadať o jeho vrátenie.
Oddiel H
Označte dôvody, prečo bolo daňové priznanie podané po 1. apríli 2022. Dôvody sú, že ste ho podávali elektronicky alebo ho spracovával daňový poradca, príp. lehota na podanie bola finančným úradom predĺžená.
Oddiel I
Vypĺňate, ak podávate opravný prehľad. Oznámte, kedy ste zistili novú výšku vymeriavacieho základu a dôvod, prečo podávate opravný prehľad. Tým býva predovšetkým chyba, opravné alebo podanie dodatočného daňového priznania.
Oddiel J
Vypĺňate, pokiaľ podnikáte so spolupracujúcou osobou kvôli rozdeľovaniu príjmov a výdavkov.

Čítajte tiež: Spolupráca a úspora na sociálnom poistení za rok 2021

Oddiel K a L
Tu už v podstate povoľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, riešite prílohy vrátane plnomocenstva, uvádzate ich počet a vyplnený prehľad o príjmoch a výdavkoch podpisujete.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram