Musíte odviesť DPH za reklamy na sociálnych sieťach?

Reklamy na sociálnych sieťach sú v súčasnej dobe neodmysliteľnou súčasťou každého internetového podnikania. Máloktorý podnikateľ však vie, že by za ne mal odviesť DPH.

Nie ste platcami DPH a využívate online reklamy na sociálnych sieťach, vyhľadávačoch a ubytovacích portáloch? Je možné, že sa budete musieť registrovať ako identifikované osoby a stať sa platcami DPH pre zahraničné obchodovanie.

Platbu DPH za reklamu nemusia vôbec riešiť súkromné ​​osoby, ktoré využijú propagáciu na osobné účely. Takú reklamu môže použiť nepodnikateľ napríklad na odkúpenie nábytku. Poskytovateľ služby (napr.: Facebook) odvedie DPH za odberateľa vo svojej krajine.

Pri využívaní ktorých reklamných platforiem sa vás týka odvod DPH?
Odvod DPH vo výške 21 % ako platiteľ DPH a identifikovaná osoba
Musíte podávať aj súhrnné hlásenie?
V ktorých ďalších prípadoch sa stávate identifikovanou osobou?
Reklamy na sociálnych sieťach a DPH

Zdroj: Pixabay

Pri využívaní ktorých reklamných platforiem sa vás týka odvod DPH?
Ak ste SZČO a reklamy využívate k svojej podnikateľskej činnosti, registrácia k DPH vás neminie, pokiaľ využívate pre vlastnú propagáciu niektorú z nasledujúcich platforiem, ktorej prevádzkovatelia sídlia mimo SR:

Facebook
Instagram
LinkedIn
TikTok
Google
Booking
Airbnb
A ďalšie…
Typicky často využívanou platformou je aj Zoznam. Ten však sídli v Českej republike, preto sa podnikateľ k DPH prihlasovať nemusí.

Odvod DPH vo výške 21 % ako platiteľ DPH a identifikovaná osoba
Za poskytnuté služby vám dodávateľ reklamy vystaví faktúru v tzv. prenesenej daňovej povinnosti, z ktorej vám vyplýva povinnosť odviesť daň v aktuálnej sadzbe dane, teraz vo výške 21 %. Platcovia DPH uvedú štandardne platbu za službu v priznaní k DPH a kontrolnom hlásení. O peniaze vložené do DPH ale neprídu. Ako osoby registrované na účasť na dani z pridanej hodnoty majú nárok na odpočet DPH, keď im finančný úrad vráti peniaze v plnej výške.

Zložitejšiu situáciu máte vtedy, keď nie ste platcami DPH. Vtedy sa musíte registrovať prostredníctvom formulára na finančnom úrade ako identifikovaná osoba (IO). Podanie formulára musí prebehnúť najneskôr do 15 dní odo dňa, keď vám poskytovateľ služby vystavil faktúru za propagáciu.

Po prebehnutej registrácii k identifikovanej osobe nastáva ďalší záväzok. Do 25 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste využili internetovú propagáciu, máte povinnosť podať priznanie k DPH. Pokiaľ ste v danom mesiaci žiadnu reklamu nevyužili, nemusíte nulové priznanie k DPH podávať, nič vám v tom ale nebráni. Kontrolné hlásenia identifikovaná osoba nepodáva.

Na rozdiel od klasického platiteľa DPH, ktorý si môže uplatniť odpočet, identifikovaná osoba takúto možnosť nemá.

Príklad: Google vám doručil 15. apríla faktúru za reklamu vo vyhľadávači. Vy sa do 30. apríla musíte registrovať k identifikovanej osobe a do 25. mája podať priznanie k DPH.

Musíte podávať aj súhrnné hlásenie?
Ako príjemcovi služby súhrnné hlásenie nepodávate. Takáto povinnosť sa platcov DPH a identifikovaných osôb týka iba vtedy, keď poskytujú službu mimo tuzemska. V súhrnnom hlásení sa rozpisujú všetky služby, ktoré podnikateľ poskytol do zahraničia.

V ktorých ďalších prípadoch sa stávate identifikovanou osobou?
Identifikovanou osobou sa môžete stať aj v opačnom prípade, keď vy ako podnikateľ poskytnete službu do iného štátu. Uskutočnené plnenie potom zahrniete do súhrnného hlásenia.

Pri nákupe tovaru zo zahraničia sa na vás platba DPH nemusí vzťahovať vždy. Daň odvediete až vtedy, keď hodnota vášho nákupu pre účely podnikania presiahne hranicu 326 000 Sk, a to len v takom prípade keď tovar, ktorý nakupujete nie je oslobodený od dane. Pre povinnosť odvodu DPH je stanovená minimálna čiastka vo výške 326 000 Sk, nad ktorou už musí podnikateľ ako identifikovaná osoba registrovať.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram