Ako dlho trvá vybaviť cestovný pas? A koľko to stojí?

Cestovný pas treba vybavovať s predstihom, pretože na jeho vyhotovenie majú úrady 30-dňovú lehotu. Pokiaľ zistíte chvíľu pred dovolenkou, že je váš pas už neplatný, pekne si v prípade skrátenej lehoty priplatíte. Vybavenie pasu do 5 pracovných dní totiž stojí 3 000 Sk, za 6 000 Sk si môžete zaobstarať pas aj do 24 hodín. Ako a kde je možné vybaviť pas a aké sú náklady s jeho obstaraním?

Ak plánujete cestu do niektorého zo štátov EÚ alebo na území štátov Schengenského priestoru, na prekročenie hraníc vám vystačí iba platný občiansky preukaz v zodpovedajúcom formáte. Ak sa chystáte mimo tohto priestoru, „občianka“ vám stačiť nebude. Tu je potrebné mať k dispozícii niektorý z cestovných dokladov, teda cestovný, diplomatický či služobný pas alebo cestovný preukaz (preukaz má územnú a časovú platnosť obmedzenú účelom cesty a vydáva sa iba v odôvodnených prípadoch, napr. pri strate pasu).

Kto si môže vybaviť pas?
Aké sú poplatky za vydanie pasu?
Kde požiadať o cestovný pas?
Čo pripojiť k žiadosti o cestovný pas?
Cestovný pas so strojovo čitateľnými údajmi a s nosičom dát s biometrickými údajmi
Od roku 2016 už nie je možné vydávať pasy bez strojovo čitateľných údajov a bez nosiča dát s biometrickými údajmi. Vydáva sa len plnohodnotný pas v lehote 30 dní (príp. v lehote 120 dní, ak je žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí), ktorý disponuje strojovo čitateľnými údajmi a nosičom dát s biometrickými údajmi. Ak je žiadateľovi o tento typ pasu menej ako 15 rokov, má tento pas dobu platnosti 5 rokov. Občanom starším ako 15 rokov sa tento pas vydáva s dobou platnosti na 10 rokov. Dobu jeho platnosti nemožno predĺžiť.

Poplatky za vydanie cestovného pasu
Za vydanie cestovného pasu so strojovo čitateľnými údajmi as nosičom dát sa platí správny polatok vo výške 600 Sk, v prípade občanov mladších ako 15 rokov potom 100 Sk. V skrátenej lehote 5 pracovných dní zaplatíte za vydanie pasu 3 000 Sk, resp. 1 000 Sk u občanov do 15 rokov. Pri žiadosti o expres pas, teda o vydanie do 24 hodín, zaplatíte poplatok 6 000 Sk u osôb starších ako 15 rokov, u osôb mladších ako 15 rokov je poplatok 2 000 Sk.

kto o cestovný pas žiada vydané do 30 dní vydanie do 5 dní vydanie do 24 hodín
občania starší ako 15 rokov 600 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč
deti do 15 rokov 100 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč
*Vydanie na zastupiteľskom úrade

Ďalej sa za prevzatie cestovného pasu platí správny poplatok 100 Sk, pokiaľ občan prevezme cestovný pas vydaný v lehote 30 dní na inom úrade, než podal žiadosť o jeho vydanie.

Vydanie cestovného pasu na zastupiteľskom úrade je v lehote 120 dní.

Kto a za akých podmienok môže požiadať o vydanie pasu?
O vydanie cestovného pasu môže požiadať občan starší ako 15 rokov, ale do doby plnoletosti (do 18 rokov) musí k žiadosti priložiť písomný súhlas zákonného zástupcu s jeho overeným podpisom. Podpis možno overiť na orgáne, na ktorom sa podáva žiadosť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. Ďalšie alternatívy, kto a za akých podmienok môže o pas žiadať, uvádza na svojom webe Ministerstvo vnútra SR v sekcii Cestovné doklady.

Tip: Na cestu detí do zahraničia možno budete potrebovať aj súhlas rodičov s vycestovaním maloletej osoby.
Doklady potrebné na vydanie detského cestovného pasu
Ako vybaviť cestovný pas

Zdroj: Shutterstock

Kde požiadať o cestovný pas?
Žiadosť o vydanie cestovného pasu so strojovo čitateľnými údajmi as nosičom dát s biometrickými údajmi sa podáva v Českej republike na ktoromkoľvek obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou, v hlavnom meste Prahe na úrade mestskej časti Praha 1 až 22. V zahraničí sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade Českej republiky, čo neplatí u cestovného pasu v skrátenej lehote 6 pracovných dní. Novo môžete žiadosť o cestovný pas vydaný do 5 dní ao cestovný pas vydaný do 24 hodín podať aj na Ministerstve vnútra v Prahe na Pankráci.

Cestovný pas vydaný v lehote 30 dní možno prevziať na obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou, na ktorom občan podal žiadosť o jeho vydanie, alebo na inom obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou, ktorý občan uviedol v žiadosti. Rovnako tak je možné vyzdvihnúť aj pas vydaný do 5 pracovných dní. Novo predvlani pribudla možnosť vyzdvihnúť si pas na Ministerstve vnútra, pri dokladoch do 5 pracovných dní je to možnosť, pri dokladoch vydaných do 24 hodín povinnosť, tento expresný cestovný pas si musíte vyzdvihnúť osobne v Prahe v kancelárii Ministerstva vnútra.

The digital green pass of the european union with the QR code on the screen of a mobile phone over a surgical mask and a passport. Immunity from Covid-19. Travel without restrictions.

Kde a kedy si vyzdvihnúť cestovný pas na Ministerstve vnútra?
Ako sa platí správny poplatok pri vyzdvihnutí pasu na Ministerstve vnútra?
Podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu: Fotografie, odtlačky prstov
Neprikladá sa fotografia, fotografiu zhotovuje príslušný úrad pri podaní žiadosti, preto sa občan musí osobne dostaviť. Vyhotovenú fotografiu potom môžete použiť aj pri žiadosti o novú občianku alebo nový vodičský preukaz.
Žiadosť sa nepodáva na úradnom tlačive, občan na príslušnom úrade iba predloží doklady potrebné na vydanie cestovného pasu, napríklad občiansky preukaz.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram