Aké dotácie môžete získať na tepelné čerpadlo?

Ceny plynu letí hore a staré kotly na tuhé palivá sa musia vymeniť. Veľa domácností určite uvažuje o tepelnom čerpadle, ktoré je síce drahé, ale za to najúspornejšie. Môžete naň získať nejaké dotácie?

Do septembra 2024 bude nutné vymeniť zdroje tepla, ktoré nespĺňajú 3., 4. a 5. emisnú triedu. Využívanie zdrojov 1. a 2. emisnej triedy bude pod pokutou až 50 000 Sk. Pôvodne pritom platilo, že staré kotly museli byť vymenené do septembra 2022. Pre nás všetkých je však situácia s kúrením kvôli vojne na Ukrajine neistá a plyn tak prestáva byť hlavným favoritom. Kúriť čisto len elektrinou je pre plno osôb finančná samovražda a tak uvažujú o tepelnom čerpadle, na ktoré je možné získať dotácie. Čo by ste o dotáciách na čerpadlo mali vedieť?

Kto môže dostať dotáciu?
Na aké tepelné čerpadlá je možné získať dotáciu?
Aká vysoká je dotácia?
Od kedy je možné o podporu žiadať?
Kto môže dostať dotáciu?
Program zo Štátneho fondu životného prostredia je určený domácnostiam s nižšími príjmami, ale aj všetkým ostatným. Podmienkou je, že žiadateľom je vlastník alebo spoluvlastník bytového alebo rodinného domu.

U osôb s nižšími príjmami je potom nutné splniť aj finančné podmienky. Platí, že priemerný čistý príjem člena domácnosti v roku 2020 nebol vyšší ako 170 900 Sk, čo je 14 242 Sk mesačne. Príjmy ostatných členov sú priemerované a u študentov do 26 rokov a maloletých detí sa vychádza z toho, že príjmy činia 0 Sk.

Príjmy teda budete musieť rozhodne dokladať. To ale neplatí pre domácnosti, ktoré sú tvorené výhradne starobnými dôchodcami alebo osobami invalidnými v 3. stupni alebo tými, ktorí poberajú doplatok na bývanie či iné príspevky. S tými sa v programe Domácnosti s nižšími príjmami počíta automaticky a nie je nutné nič dokladať.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram