Ako si v prehľade pre OSSZ vypočítať, koľko ste mali zaplatiť na poistnom

Prehľad o príjmoch a výdavkoch je pre vás veľká neznáma? Nejdú vám počty a strácate sa vo formulároch? Poradíme, akým spôsobom vypočítať vymeriavací základ, ale aj novú výšku záloh na dôchodkové poistenie.

Aby ste vôbec mohli vyplniť prehľad o príjmoch a výdavkoch, potrebujete poznať svoj daňový základ z daňového priznania. Od toho sa totiž budú odvíjať všetky výpočty rovnako ako od toho, či ste podnikali prostredníctvom činnosti hlavnej alebo vedľajšej a koľko mesiacov. Pamätajte, že čiastky sa tiež budú zaokrúhľovať vždy na celé koruny nahor.

Čo je priemerný mesačný daňový základ
Ako vypočítať vymeriavací základ
Koľko je rozhodná čiastka a prečo je dôležitá
Čiastkový vymeriavací základ
Minimálny vymeriavací základ
Určený vymeriavací základ
Ako je to s úhrnom záloh poistného za rok 2021?
Doplatok alebo preplatok na poistnom
Čo je priemerný mesačný daňový základ
Priemerný mesačný základ logicky získate, keď ten z daňového priznania vydelíte počtom mesiacov, v ktorých ste vykonávali samostatne zárobkovú činnosť. Pri výkone hlavnej aj vedľajšej činnosti počas roka ho vydeľte súčtom mesiacov z oboch políčok.

Čítajte tiež: Kedy môžu SZČO čerpať nemocenské dávky?

Ako vypočítať vymeriavací základ
Ak SZČO vykonávala

len činnosť hlavná, vymeriavací základ pre ňu bude predstavovať 50 % daňového základu.
len činnosť vedľajšia, pričom sa nedosiahla rozhodná čiastka a na rok 2021 sa neprihlásila k dôchodkovému poisteniu, v riadkoch 25 až 32 uvedie 0.
len vedľajšia činnosť, pričom sa dosiahla rozhodná čiastka, bude vymeriavací základ činiť 50 % z daňového základu.
činnosť hlavná i vedľajšia, bude vymeriavací základ určený osobitne. Pri hlavnej činnosti bude 50 % daňového základu. Ak pri vedľajšej činnosti nebola dosiahnutá rozhodujúca suma a SZČO sa na rok 2021 neprihlásilo k dôchodkovému poisteniu, riadkoch 25 a 26 sa zapíše 0. Ak však čiastku dosiahla, bude to opäť 50 % daňového základu.
Čítajte tiež: Kedy je vaša zárobková činnosť vedľajšia?

Pokyny na vyplnenie prehľadu pre OSSZ za rok 2021

Odovzdali ste niekedy daňové priznanie po termíne?

Áno
Nie
Neviem
Celkom hlasovalo: 697
Koľko je rozhodná čiastka a prečo je dôležitá
Rozhodná čiastka za rok 2021 je 85 058 Sk a do jej výšky nie je nutné, aby poplatník platil v rámci SVČ dôchodkové poistenie. Suma sa o 7 089 Sk zníži za každý mesiac, v ktorom nebola vykonávaná SVČ alebo za každý mesiac, v ktorom bol po celý čas nárok na výplatu dávok z nemocenského poistenia.
Čiastkový vymeriavací základ
Vypĺňa len ten, kto vykonával hlavnú aj vedľajšiu činnosť. Jedná sa o súčin najnižšieho mesačného vymeriavacieho základu (8 861 Sk) a počtu mesiacov, v ktorých SZČO vykonávala aspoň po časť mesiaca činnosť hlavnú. Pri vedľajšej činnosti ide o súčin sumy 3 545 Sk a počtu mesiacov, v ktorých bola vykonávaná.

Čítajte tiež: Prehľad o príjmoch a výdavkoch sa v roku 2022 pre zdravotnú poisťovňu mení

Minimálny vymeriavací základ
Do riadku 27 uveďte čiastku z ř 25 pri hlavnej činnosti. Tá nesmie byť nižšia ako 106 332 Sk. Môže však byť znížená o 8 861 Sk za celé mesiace nároku na nemocenské dávky. Ak by bola čiastka z riadku 25 nižšia alebo čiastka znížená za nemocenské nižšia, uvedie sa práve 106 332 Sk.

V prípade vedľajšej činnosti sa riadok 27 vypĺňa iba vtedy, ak sa dosiahla rozhodujúca čiastka alebo ak sa za rok 2021 prihlásila k dôchodkovému poisteniu. Zase sa uvedie čiastka z riadka 25, nesmie byť však menej ako 42 540 Sk. Môže byť však znížená o 3 545 Sk za celé mesiace, v ktorých trval nárok na dávky z nemocenského poistenia. Ak je čiastka nižšia ako 42 540 Sk, popr. znížená za nemocenské dávky, uvedie sa táto minimálna alebo znížená čiastka.

Určený vymeriavací základ
Sumu si určí SZČO, ale nesmie byť nižšia ako tá z riadku 27. Maximálne potom môže byť 1 701 168 Sk.
Ako je to s úhrnom záloh poistného za rok 2021?
Pokiaľ je čiastka z riadku 30 menšia alebo rovná 1 701 168 Sk, uvedie sa číslo z riadka 28, čiže určený vymeriavací základ. Pokiaľ by však bola vyššia, od čiastky 1 701 168 Kč sa odpočíta hodnota z políčka 29. Pokiaľ by bola záporná, vpíšte 0. Tým konečne získate vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti.

Poistné na dôchodkové poistenie a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti je 29.2 % z tohto základu. Vymeriavací základ vynásobte 0,292, čím získate, koľko ste mali zaplatiť za rok 2021 na poistnom.

Doplatok alebo preplatok na poistnom
Ak je výsledná čiastka vyššia ako úhrn zaplatených záloh, budete musieť všetko dorovnať OSSZ. Práve preto sa pred číslo uvedie znamienka +. Pokiaľ je naopak nižšia, vzniká vám preplatok. Ten si môžete nechať vrátiť alebo ním uhradiť ďalšie zálohy na poistné.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram