Príspevok na zvláštnu pomôcku pre osoby so zdravotným postihnutím

Niektoré osoby so zdravotným postihnutím môžu požiadať o príspevok na zvláštnu pomôcku alebo dokonca na motorové vozidlo. Koľko peňazí dostanú?

O príspevku na zvláštnu pomôcku pojednáva zákon č. 329/2011 Zb., o poskytovaní dávok osobám so zdravotným postihnutím. Už na úvod je dobré povedať, že existuje ešte jedna dávka, vďaka ktorej môžete získať príspevok na zakúpenie motorového vozidla, ale tá je určená pre pestúnov. Dnes sa pozrieme práve na tú pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dozviete sa:

Komu je určený príspevok na zvláštnu pomôcku?
Podmienky priznania príspevku na zvláštnu pomôcku
Koľko peňazí dostanete?
Kde požiadať o príspevok na zvláštnu pomôcku?
Komu je určený príspevok na zvláštnu pomôcku?
Nárok vzniká osobe, ktorá má ťažkú ​​vadu nosného alebo pohybového ústrojenstva, sluchové postihnutie alebo ťažké zrakové postihnutie. To za predpokladu, že sa jedná o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

V prípade tých, ktorí chcú príspevok na zvláštnu pomôcku na motorové vozidlo alebo špeciálny zádržný systém, sa potom ešte do zdravotných postihnutí započítava aj ťažká alebo hlboká mentálna retardácia, ktorá je tiež dlhodobo nepriaznivá.

Vychádza sa z toho, že dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom sa na tieto účely rozumie stav, ktorý podľa lekárov trvá dlhšie ako 1 rok.

TIP: Žiadosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Podmienky priznania príspevku na zvláštnu pomôcku
Medzi hlavné podmienky patrí, že

osoba môže zvláštnu pomôcku využívať,
zvláštna pomôcka umožní osobe sebaobsluhu alebo jej pomôže zrealizovať pracovné uplatnenie, prípravu na budúce povolanie, získavanie informácií, vzdelávanie alebo styk s okolím,
pomôcka musí byť hradená z verejného zdravotného poistenia alebo je poisťovňou zapožičaná,
osoba musí byť staršia ako 3 roky, pokiaľ sa žiada o príspevok na motorové vozidlo, úpravu bytu, schodolez, zdvíhací systém a pod.
osoba musí byť staršia ako 15 rokov, ak je príspevok určený na vodiaceho psa,
sa opakovane v kalendárnom mesiaci dopravuje, je schopná riadiť alebo je schopná byť prevážaná, ak je príspevok určený na obstaranie motorového vozidla.
Čítajte tiež: Kto má nárok na príspevok na auto?

Príspevok na zvláštne pomôcky, auto, plošinu 2022

Zdroj: Depositphotos

Aké máte auto?

Nové, som prvý majiteľ.
Staršie, som prvý majiteľ.
Ojazdené z bazáru.
Ojazdené, od známeho/príbuzného.
Nemám auto
Celkom hlasovalo: 156263
Koľko peňazí dostanete?
Stanovenie výšky príspevku je trošku zložitejšie. V základe sa totiž rozlišuje, či sa jedná o pomôcku, ktorá je nižšia alebo vyššia ako 10 000 Sk. Ak by bola cena nižšia, príspevok sa poskytne osobe, príjem ktorej domácnosti nepresahuje 8-násobok životného minima. Vždy sú navyše posudzované príjmy všetkých osôb v domácnosti. Počítajte však so spoluúčasťou osoby 1 000 Sk. Vo výnimočných prípadoch možno príspevok poskytnúť, aj pokiaľ nie je dodržaný limit príjmov domácnosti.

Ak je pomôcka drahšia ako 10 000 Sk, spoluúčasť osoby je 10 % z ceny osobitnej pomôcky. V prípade, keď osoba nemá dostatok financií, môže byť určená nižšia miera spoluúčasti. Nesmie byť však nižší ako 1 000 Sk.

Maximálna výška príspevku môže byť až 350 000 Sk. Pre osoby, ktoré potrebujú plošinu, je potom ešte vyššia. Môžu získať až 400 000 Sk.

Čítajte tiež: Preukaz ZŤP/P nie je len o nároku na parkovacie miesto. Dokáže ušetriť aj veľa peňazí

Príspevok na obstaranie motorového vozidla
Výška je rovnako ako v predchádzajúcom prípade závislá na príjme osoby alebo domácnosti. Tentokrát však ide o jasne limitované sumy, viď tabuľka.

Koľko dostanete

Výška príjmu

100 000 Sk

Vyššia ako 20-násobok životného minima

120 000 Sk

Vyššia ako 19-násobok životného minima alebo rovný 20-násobku

140 000 Sk

Side view portrait of successful businesswoman using wheelchair while using laptop in office space, copy space

Vyššia ako 18-násobok životného minima alebo rovný 19-násobku

160 000 Sk

Vyššia ako 17-násobok životného minima alebo rovný 18-násobku

180 000 Sk

Vyššia ako 16-násobok životného minima alebo rovný 17-násobku

200 000 Sk

Nižšia alebo rovná 16-násobku životného minima alebo ak sa poskytuje maloletej osobe

Kde požiadať o príspevok na zvláštnu pomôcku?
Žiadosť o príspevok na zvláštnu pomôcku podávate krajskej pobočke Úradu práce SR. Doručiť ju môžete osobne, prostredníctvom pošty alebo elektronicky emailom s uznávaným elektronickým podpisom alebo dátovou schránkou.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram