Daňové priznanie elektronicky: v akom formáte poslať prílohy?

V akom formáte musíte zaslať prílohy na finančnú správu na elektronické daňové priznanie? Ktoré prílohy dodať fyzicky na finančný úrad a ktoré stačí len odfotiť alebo oskenovať? A aké formáty sú povolené?

Daňové priznanie môžete pomerne ľahko podať z tepla domova elektronicky, mnoho ľudí z toho však má rešpekt. Tento rok môžete podať elektronické daňové priznanie až do 2. mája 2022, ak máte zriadenú dátovú schránku zo zákona, tak ho musíte podať týmto spôsobom.

Pokiaľ daňové priznanie spracováva daňový poradca či máte nariadený audit, tak termín pre odovzdanie je piatok 1. júla 2022.

Rovnako môžete využiť služby online finančného úradu, kde sa môžete prihlásiť cez vašu dátovú schránku, mobilný kľúč eGovernmentu, banku či občiansky preukaz s čipom. Ako k elektronickému daňovému priznaniu dodať prílohy av akom formáte?

Aké prílohy stačí oskenovať a odfotiť?
Aké prílohy musia byť vo formáte xml?
Aké prílohy musíte dodať fyzicky na finančný úrad, alebo ich poslať poštou?
Stačí poslať daňovému úradu fotku?

Aké prílohy k daňovému priznaniu elektronicky

Zdroj: Shutterstock

Prílohy sú dôležité na preukázanie vašich príjmov, odpočítateľných položiek i rôznych zliav na dani, či daňového bonusu. V tabuľke sme zhrnuli, ktoré prílohy poslať na daňové priznanie, aby ste mohli uplatniť dané výhody.

Odčítateľné položky a prílohy
Typ odčítateľnej položky Prílohy
Úroky z hypotéky Potvrdenie o poskytnutom úvere
Dôkaz, že v nehnuteľnosti bývate
Zmluva o hypotekárnom úvere
Životné poistenie Potvrdenie o zaplatených čiastkach na súkromné ​​životné poistenie
Zmluvu o uzavretí životného poistenia
Sporenie na penziu Potvrdenie o zaplatených čiastkach na penzijné pripoistenie alebo dôchodkové poistenie
Zmluvu o uzavretí dôchodkového pripoistenia alebo dôchodkového poistenia
Dary Potvrdenie o prevzatí daru
Odborové príspevky Potvrdenie odborovej organizácie o zaplatených príspevkoch
Úhrada za skúšky overujúce výsledky ďalšieho vzdelávania Potvrdenie o zaplatenej úhrade za skúšky overujúce výsledky ďalšieho vzdelávania
Výskum a vývoj Doklady o tom, že všetky výdavky išli do výskumu a vývoja, ktorý je definovaný českou legislatívou
Zľavy na dani a potrebné prílohy
Typ daňovej zľavy Prílohy
Zľava na druhého z manželov bez príjmov Čestné vyhlásenie manžela/manželky
Doklad preukazujúci totožnosť manžela/manželky (občiansky preukaz, cestovný pas)
Zľava na druhého z manželov bez príjmov – držiteľa ZŤP/P Čestné vyhlásenie manžela/manželky
Doklad preukazujúci totožnosť manžela/manželky (občiansky preukaz, cestovný pas)
Preukaz ZŤP/P manžela/manželky
Invalidný dôchodok prvého, druhého a tretieho stupňa Kópia dokladu o priznaní invalidného dôchodku (výmer)
Potvrdenie o výplate dôchodku od ČSSZ
Držiteľ preukazu ZŤP/P Preukaz ZŤP/P
Zľava na študenta Potvrdenie o štúdiu
Škôlkovné Potvrdenie zo škôlky o zaplatenom škôlkovnom
Daňový zvýhodnenie a ďalšie prílohy
Daňový zvýhodnenie či vedené účtovníctvo Prílohy
Daňové zvýhodnenie na dieťa Rodný list dieťaťa (či preukaz totožnosti dieťaťa)
Potvrdenie o štúdiu
Potvrdenie od zamestnávateľa druhého z poplatníkov na uplatnenie nároku na daňové zvýhodnenie
Preukaz ZŤP/P, ak je dieťa jeho držiteľom
Ak daňové priznanie podáva zamestnanec, nesmie zabudnúť na potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od svojho zamestnávateľa. K daňovému priznaniu nezabudnite pridať prílohy, ktoré dokazujú vaše príjmy z podnikania, prenájmu alebo zo zahraničia. A nakoniec spomeňme, že SZČO musí podať prehľady o príjmoch a výdavkoch svojej zdravotnej poisťovni a tiež Českej správe sociálneho zabezpečenia.

Ak SZČO vedie účtovníctvo, tak ako prílohu priloží účtovnú závierku.

Aké prílohy stačí oskenovať alebo odfotiť?
Počas pandémie koronaviru sa veľa inštitúcií naučilo dokumenty posielať do emailových schránok a riešiť veci online, v tomto prípade stačí prílohy iba preposlať dátovou schránkou.

Ak máte dokumenty fyzicky v ruke, tak najjednoduchšia cesta, ako dodať prílohy k vášmu daňovému priznaniu, je odfotiť ich prostredníctvom smartfónu a poslať ich cez dátovú schránku finančnému úradu. Formátov, v ktorých môžete odoslať prílohy na daňové priznanie, je veľa – DOC, XLS, JPG, PDF a ďalšie. Budete obmedzení akurát veľkosťou vkladaných súborov, kedy jedna príloha môže mať maximálne 4 MB.

Všetky posielané dokumenty si po vyfotení prezrite, odporúčame fotky dokumentov orezať, aby nebolo vidieť okolie dokumentu (stôl, koberec atp.)

Dôležité je, aby všetky údaje v dokumente (vrátane podpisu) boli čitateľné. Môžete fotku dokumentu aj rôzne upraviť (pridať jas, zvýšiť kontrast).

Ak váš formát nebude štátnou správou podporovaný, tak môžete využiť online konverziu dokumentov (napríklad do formátu PDF).

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram