Ukrajina verzus Rusko: aký je priemerný vek dožitia a odchod do dôchodku?

Už 57 dní okupuje Rusko Ukrajinu, medzitým zomreli tisíce vojakov a civilistov. Pritom ide o dve najväčšie krajiny Európy. Ako sú na tom krajiny z pohľadu demografia? Aký je priemerný vek dožitia v Rusku a na Ukrajine v porovnaní s SR? A kedy sa odchádza do dôchodku v týchto krajinách?

Ukrajina a Rusko sú rozlohou dve najväčšie krajiny Európy, čo sa týka úrovne ekonomiky, zdravotníctva či dĺžky života, tak sa v porovnaní radí skôr na chvost európskeho rebríčka.

V nasledujúcom rade článkov vám ponúkneme pohľad na demografiu i ekonomiku Ukrajiny i Ruska, teda dvoch krajín, ktoré na Ukrajine bojujú, jedna za vplyv, druhá za nezávislosť.

Dve najväčšie krajiny Európy vo vojne
Rusko je rozlohou najväčšou krajinou Európy, ale aj sveta. Ukrajina je druhou najväčšou krajinou v Európe.

Rusko je najľudnatejšou krajinou Európy a 9. na svete, jeho populácia je približne 145,5 miliónov obyvateľov.

Pred 10 rokmi malo Rusko o 3 milióny obyvateľov menej. Za miernym nárastom obyvateľov Ruska je (mimo splnomocnenia Krymu a rozdávania ruských pasov na východe Ukrajiny) migrácia z bývalých sovietskych republík, z ktorých ľudia putujú do Ruska za prácou.

Ukrajina je 7. najľudnatejšou krajinou Európy a 35. krajín na svete.

Ukrajina má 44 miliónov obyvateľov (41 miliónov obyvateľov po odčítaní separatistických území a Krymu), z čoho je približne tretina rusky hovoriacich. Od 90. rokov ubudlo Ukrajine 7 miliónov obyvateľov (10 miliónov bez Krymu a separastických území), čo je prevažne spôsobené migráciou.

Počet Rusov na Ukrajine je približne 8 miliónov, ale už od 80. rokov sa podiel ruskej populácie žijúcej na Ukrajine znižuje (medzi rokmi 1991 a 2001 o 3 milióny), pred týmto obdobím však narastal, pretože prebiehala pomerne masívna migrácia z Ruska na Ukrajinu, ktorá si navyše prešla Stalinovým hladomorom.

Za úbytok obyvateľstva na Ukrajine môžu (vedľa nízkej pôrodnosti) prevažne dva faktory – migrácia etnických Rusov do Ruska a migrácia Ukrajincov na západ za prácou. Hlavným dôvodom migrácie Rusov z Ukrajiny bolo krachovanie priemyslu na Ukrajine po rozpade ZSSR, pretože Ukrajina bola priemyselným srdcom ZSSR, kam ľudia migrovali za prácou z celého ZSSR.

Ukrajina bola v rámci ZSSR veľmi dôležitým štátom z hľadiska poľnohospodárskeho, priemyselného, ​​vedeckého aj vojenského. Navyše bola druhou najľudnatejšou zväzovou republikou, preto je pre Rusko vplyv na Ukrajine veľmi dôležitý.

Ukrajinci do roku 2014 migrovali za prácou najviac do Ruska, čo sa prejavuje aj v počtoch Ukrajincov žijúcich mimo svojej rodnej krajiny. Od napadnutia Krymu najviac Ukrajincov mieri do krajín EÚ, vrátane SR, kde pred vojnou pracovalo takmer 200 tisíc Ukrajincov.

Tip: Ako pomôcť Ukrajine?

Nízka pôrodnosť trápi Čechov, Ukrajincov i Rusov
Rusko aj Ukrajina má nízku pôrodnosť (1,52 pôrodu na 1 ženu v Rusku, 1,44 pôrodu na 1 ženu na Ukrajine, 1,70 pôrodu na ženu v ČR) a rovnako ako Česko je rast/pokles populácie ťahaný migráciou do/zo krajiny.

Dôchodku sa v Rusku aj na Ukrajine dožije menej ľudí ako v ČR
Avšak s demografiou je spojený aj jeden z problémov Ruska a Ukrajiny, a to pomerne nízka stredná dĺžka života.

Podľa World Health Organization (WHO) bola v Rusku v roku 2019 stredná dĺžka života u mužov 68,2 rokov, u žien 78 rokov, penzie sa v Rusku nedožije takmer 40 % mužov.

Ukrajina je na tom podobne ako Rusko, stredná dĺžka života u mužov bola v roku 2019 68 rokov a u žien 77,8 rokov. Ukrajina s Ruskom sa teda preťahujú o najhorší výsledok v Európe. Vinu na tom nesie zlý zdravotnícky systém, vysoká miera alkoholizmu a ďalšie zlé návyky (fajčenie, obezita atp.). Avšak pred pandémiou koronaviru a vojnou bol v oboch krajinách jasný pozitívny trend v raste strednej dĺžky života.

V ČR bola v roku 2021 nádej dožitia u mužov 75,3 roka a u žien 81,4 roka, kvôli pandémii koronaviru sa nádej dožitia približne o rok skrátila. WHO uvádza, že v roku 2019 bola stredná dĺžka života v ČR 76,3 rokov u mužov a 81,9 rokov u žien.

Dodajme, že priemerné dôchodky sú na Ukrajine aj v Rusku veľmi nízke av prepočte na koruny sa pohybujú okolo 5 000 Sk (Rusko, 18 500 rubľov) či 2 300 Sk (Ukrajina, 3 000 hrivien). Priemerný starobný dôchodok v ČR činí 17 242 Kč.

Ukrainian flag in the rays of the rising sun on a background of sky. Bicolor blue and yellow national flag of Ukraine on a flagpole and coat of arms of Ukraine trident. Official symbol of Ukraine

Kedy sa na Ukrajine av Rusku odchádza do dôchodku?
V Rusku bol odchod do dôchodku určený pre mužov na 60 rokov au žien 55 rokov. V roku 2018 však ruská duma prijala zákon, ktorý má postupne zvyšovať odchod do dôchodku u mužov v 65 rokoch au žien v 55 rokoch.

Na Ukrajine platí vek odchodu do penzie 60 rokov pre mužov a 55 rokov pre ženy. Ukrajinská vláda však začala zavádzať kroky, aby sa dôchodkový systém stabilizoval a priblížil sa európskemu modelu odchodu do dôchodku, pretože dôchodkový systém na Ukrajine

V Česku sa postupne zvyšuje dôchodkový vek na 65 rokov. V mnohých vyspelých krajinách sveta sa dôchodkový vek zvyšuje ešte viac.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram