Platové rozdiely mužov a žien v Česku aj EÚ

Dostávajú ženy nižšiu odmenu za prácu ako muži na rovnakej pozícii? Bohužiaľ áno, a to nielen u nás, ale aj vo zvyšku EÚ. O koľko dostávajú menej, prečo a čo by to mohlo zmeniť?

Mzdy a platy sú u nás z veľkej časti chránené inštitútom minimálnej a zaručenej mzdy a taktiež platovými triedami. Ďalej má tiež za rovnakú prácu patriť rovnaká odmena, a to bez ohľadu na to, či ju u rovnakého zamestnávateľa vykonáva muž alebo žena. Ak by rovnaká výška odmeny nebola dodržaná, z hľadiska Zákonníka práce by išlo o diskrimináciu, ktorá nie je povolená. Avšak toto zákonné pravidlo v mnohých prípadoch nie je dodržiavané a prax je úplne iná.

Tzv. gender pay gap, ktorým sa označuje priemerný rozdiel medzi platovým alebo mzdovým ohodnotením mužov a žien, je u nás, ale aj vo zvyšku EÚ veľkým problémom.

O koľko ženy zarábajú menej?
Ako zistiť platové rozdiely vo svojom odbore?
V akom veku má žena nižší plat a prečo?
Zlepší sa v Česku situácia s gender pay gap?
Platové rozdiely mužov a žien v Česku aj EÚ

Zdroj: Depositphotos

O koľko ženy zarábajú menej?
Podľa najnovších údajov Eurostatu je v Európskej únii priemerný rozdiel medzi hrubým hodinovým zárobkom muža a ženy 13 %. České ženy dokonca v priemere dostávajú o 16,4 % menej ako muži. V porovnaní s ostatnými štátmi EÚ sme tak na 16. mieste. Najlepšie je na tom Luxembursko, kde je priemerný rozdiel iba 0,7 % v neprospech žien. Posledná skončila Litva, tam je odmena žien nižšia viac ako o pätinu, konkrétne o 22,5 %.

Priemerný rozdiel v štátoch EÚ klesol od roku 2012 zo 16 % na terajších 13 %.

„Číselne je zlepšenie viditeľné ako v Európe, tam je mierne, tak aj u nás v Českej republike. Dôvod na oslavu to ale úplne nie je. Pay gap je nestála situácia, kde hrá rolu mnoho premenných. Napríklad u nás sa v nedávnej minulosti zvyšovala priemerná mzda, ktorá bola v SR v porovnaní s ostatnými štátmi veľmi nízka. To je jeden z faktorov, ktorý nám pomohol ku skoku nahor,“ vysvetľuje Šárka Simerská, hlavná gestorka projektu 22% K ROVNOSTI.

TIP: Mzdová kalkulačka

Gender pay gap v EÚ

Zdroj: Reprofoto: Dáta Statického úradu EÚ

Aký je Váš čistý mesačný príjem?

Menej ako 10 tisíc
10 – 20 tisíc
20 – 30 tisíc
Nad 30 tisíc
Celkom hlasovalo: 337741
Ako zistiť platové rozdiely vo svojom odbore?
Pomôcť vám môže práve 22% K ROVNOVNOSTI. Ide totiž o projekt Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorý vám po zadaní kľúčových dát zistí, aký je priemerný zárobok v danom odvetví, ale aj to, akú odmenu poberajú muži aj ženy. Výsledky sú porovnávané nielen v rámci súkromného, ​​ale aj štátneho sektora.

Podobný nástroj funguje aj pre zamestnávateľov. „Vďaka analytickému nástroju Logibsi môžu zamestnávatelia otestovať mieru rovnosti a férovosti odmeňovania žien a mužov v rámci vlastnej organizácie. Veľmi jednoducho, bez nutnosti s kýmkoľvek zdieľať citlivé dáta,“ hovorí Lenka Simerská.

Krok k zlepšeniu situácie podľa nej prinesie Európska smernica transparentnosti v odmeňovaní, ktorej návrh je momentálne na úrovni členských štátov a platná by mohla byť zhruba za tri roky.

V akom veku má žena nižší plat a prečo?
Najčastejšie sa rozdiely v odmeňovaní objavujú medzi 35. a 44. rokom, keď sa mnohé ženy starajú o deti a následne sa po rodičovskej dovolenke vracajú na pracovný trh. V kategórii 35 až 39 rokov bol GPG v roku 2020 podľa údajov Českého štatistického úradu 20,45 % av kategórii 40 až 44 rokov dokonca 22,82 %. Dôvodov pre GPG existuje je celý rad. Niektoré z nich sú na úrovni celospoločenské, niektoré bývajú na strane zamestnávateľa a iné plynú z postoja jednotlivca. Patrí medzi ne:

vyššia koncentrácia žien v horšie platených zamestnaniach (sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo),
nižšie zastúpenie žien na vedúcich pozíciách,
nízka transparentnosť v odmeňovaní, keď zamestnanci netušia, v akých hladinách sa mzdy či platy v ich odbore pohybujú,
rodové stereotypy vo vnímaní „úlohy“ muža a ženy (živiteľ rodiny vs. opatrovateľka),
nerovnomerne delenie v starostlivosti o deti a o práce v domácnosti,
(ne)priama diskriminácia v zamestnaní,
nízke sebavedomie a asertivita žien pri rokovaní o výške odmeny,
zlá skúsenosť so ženou vo vedúcej pozícii,
dôležitosť podpory zo strany partnera.
Čítajte tiež: Zamestnávateľ sa nesmie pýtať na všetko. Tieto otázky sú diskriminačné a protiprávne

Hand holding dollar and question marks sketches on a dark background, startup and business education concept

Zlepší sa v Česku situácia s gender pay gap?
Hoci najnovšie údaje Štatistického úradu Európskej únie ukazujú zlepšujúci sa trend, kedy dochádza k znižovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti odmeňovania za prácu, odborníci sú k prílišnému optimizmu opatrní. K ďalším faktorom, ktoré sa čoskoro v budúcnosti opakovať zrejme nebudú, patrí napríklad aj zvýšenie platov a miezd pri dlhodobo podhodnotených pracovných pozíciách – v zdravotníctve, školstve a sociálnych službách, kde je vysoká koncentrácia žien.

V neposlednom rade sú dôvodom aj mimoriadne covidové odmeny v zdravotníctve – opäť tu pracuje mnoho žien. „Ako to bude budúci rok je otázka, ale nič nenapovedá tomu, že by sa tento pozitívny trend mal udržať,“ uzatvára Simerská.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram